Terveysala vapaaksi huuhaasta!

Itseäni sairaanhoitajana ja skeptikkona harmittaa suuresti uskomuslääkintä. Etenkin silloin, kun sen kanssa tavalla tai toisella tekemisissä olevilla on jotain terveysalan koulutusta kuten sairaanhoitajan tai lääkärin paperit. Puhumattakaan silloin, kun näiden alojen opettajat harrastavat tai edistävät uskomuslääkintää jopa koulussa oppilailleen! Nm. meidänkin koulussa (Turun AMK) hyväksyttiin mukisematta huuhaahoitoja ylistävä päättötyö vaikka se olisi tietenkin pitänyt hylätä näyttöön perustuvan hoitotyön vastaisena!

Huuhaahoitojen tyrkyttäminen on ensinnäkin petos. Siinä annetaan ymmärtää, että hoito tehoaisi vaikka tehosta ei ole näyttöä eikä tehoa edes teoriassa voisi olla. Toiseksi, huuhaahoitoja tyrkyttävät terveysalan ammattilaiset mustamaalaavat kaikkien terveysalan ammattilaisten mainetta kun lääkärin ja sairaanhoitajan työ rinnastetaan uskosmuslääkintään. Kolmanneksi, uskomuslääkinnällä hämärretään lääketieteen ja näyttöön perustuvan hoitotyön määritelmää ja siten kaivetaan maata toimivan hoitotyön alta.

Mielestäni terveysalan kaikkien ammattilaisten ja julkisten laitosten tulisi täydellisesti irtisanoutua kaikesta huuhaasta ja perustaa toimintansa vain näyttöön perustuvalle hoidolle. Ihmisten pitää voida luottaa siihen, että kun he menevät terveysalan ammattilaisen luokse, he saavat parhainta mahdollista toimivaa hoitoa vaivaansa. Veronmaksajien puolestaan tulee voida luottaa siihen, että heidän verovarojaan käytetään vain sellaiseen sairaanhoitoon joka oikeasti toimii. Terveysalalla opiskelevien taas tulee voida luottaa siihen, että heille opetetaan ja heitä ohjataan toimivaan hoitoon eikä huuhaahan.

Minusta Suomessa tulisi ottaa käyttöön järjestelmä, jossa terveysalan ammattilainen menettää oikeutensa käyttää ammattinimikettään (esim. sairaanhoitaja tai lääkäri), mikäli hän on edes tekemisissä uskomuslääkinnän kanssa. Hän joutuisi siis suorittamaan koko koulutuksensa uudestaan jos haluaisi olla oikea terveysalan ammattilainen. Lääkäri tai sairaanhoitaja, joka ei noudata lääketiedettä vaan uskomuslääkintää, osoittaa nimittäin toiminnallaan, ettei hän ole lääke- tai hoitotieteestä mitään oppinut. Jos olisi, hän ei sortuisi uskomuslääkintään.

Markus Jansson
Sairaanhoitaja AMK
Skeptikko