Sähkömarkkinoiden vapauttaminen on ratkaisu energiapulaan
(Markus Jansson - Turun Sanomien mielipidepalstalla)

Suomessa ja kaikkialla muuallakin pohjoismaissa tuskaillaan tänäkin talvena energiapulan kourissa. Seurauksena on teollisuuden kilpailukyvyn, yleisen tuottavuuden sekä elintason laskua sähkön korkean hinnan aiheuttaessa yrityksille ja yksilöille merkittäviä lisäkustannuksia. Kenenkään etu (paitsi ulkomaalaisten kilpailijoiden) ei voi olla, että kustannukset nousevat ja tehtaat vähentävät tuotantoaan koska sähköä ei ole tarpeeksi.

Tätä ongelmaa ei olisi, mikäli sähkömarkkinat vapautettaisiin valtion tiukasta säätelystä. Vapailla sähkömarkkinoilla energiayhtiöt rakentaisivat sellaisen määrän sähköntuotantolaitoksia että sähköä olisi markkinoilla optimaalisesti, eikä siitä olisi koskaan suoranaisesti pulaa. Päinvastoin, kilpailun vuoksi sähkön hinta laskisi merkittävästi ja mm. teollisuuden kannattavuus kasvaisi. Valtiollisella tasolla voitaisiin sitten vain määritellä millaisia ympäristö ja terveyshaittoja voidaan sallia ja mitä ei, tai määrätä ympäristöveroa todellisten haittojen mukaan.

Sähkömarkkinoiden vapauttaminen edellyttäisi, että mitään energiantuotantomuotoa tai yritystä ei saisi suosia tai syrjiä valtion toimesta. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että kaikki energiantuotannon suorat ja epäsuorat tuet lakkautettaisiin. Näitä ovat esimerkiksi tuulivoimaloiden 30% investointituki ja tuotantotuet, sekä uusiutuvien energialähteiden verovapaus lämmöntuotannossa. Samalla pitäisi avata ovet uuden energiantuotanokapasiteetin rakentamiselle sallimalla vapaasti kaikenlainen energiantuotanto, joka ei havaittavasti saastuta ympäristöä tai vaaranna ihmisten terveyttä, esimerkiksi ydinvoima tai aurinkoenergia. Jälleen valtion viranomaisten tehtäväksi jäisi ainoastaan määritellä onko tietyn tyyppinen, esimerkiksi ydinvoimala, turvallisuudeltaan sellainen että se voidaan rakentaa. Kaikki nykyisin käytössä olevat reaktorimme sekä Suomeen nyt tarjolla olevat reaktorit ovat niin turvallisia, että niiden vapaaseen rakentamiseen energiayhtiöiden toimesta ei olisi mitään tälläistä estettä.

Eri energiantuotantomuotojen kehittämistä on niin ikään tarpeetonta tukea veronmaksajien rahoilla ja sitä kautta vääristää sähkömarkkinoita. Mikäli jokin energiantuotantomuoto vaikuttaa lupaavalta, energiayhtiöt sijoittavat sen tutkimiseen ja kehittämiseen rahaa siinä toivossa, että saisivat etulyöntiaseman kyseisen tuotantomuodon alalla. Vastaavasti taas sellaisiin energiantuotantomenetelmiin joilla ei ole eikä ehkä tule koskaan olemaan mahdollisuuksia menestyä, ei turhaan hukattaisi veronmaksajien rahoja lainkaan.