Turku itsenäiseksi vapaavaltioksi

Mielestäni yksilönvapaudesta ei voida edes puhua, niin kauan kuin suurin osa ihmisten arkielämäänkin vaikuttavista päätöksistä ja säännöistä tulee muualta kuin ihmisyksilöltä itseltään. Nykyään siis Suomen eduskunnalta, eli eri puolilta Suomea, sekä EU:lta, eli eri puolilta Eurooppaa.

Keskitetyssä demokratiassa tietyllä suurella geopoliittisella alueella asuva enemmistö käytännössä sanelee jokaiselle yksilölle hänen elämänsä kulun ja estää häntä tekemästä konkreettisia valintoja, tunkemalla ihmisyksilöt samaan muottiin. Yksilöllä ei ole juurikaan todellista vapautta valita; holhousyhteiskunnan muut jäsenet määräävät, sääntelevät ja säännöstelevät ihmisyksilön elämää kehdosta hautaan viimeistäkin yksityiskohtaa ja pykälää myöden, verottaen hänet samalla rutiköyhäksi.

Valta pitää saada yksilöille itselleen tai edes lähelle yksilöitä, pois vallan keskittymistä. Yksi tehokas keino siihen olisi itsenäistää Turku omaksi vapaaksi valtiokseen. Valtioksi, jonka ohjenuorana on:"Jokaisella ihmisellä on oltava vapaus elää omaa elämäänsä ja pyrkiä onnellisuuteen itse valitsemallaan tavalla, niin kauan kuin se ei loukkaa muiden vastaavaa vapautta." Valtioksi, jossa ei ole himoverotusta, turhaa byrokratiaa ja sääntelyä, eikä muuta pakkoa kuin kunnioittaa muiden ihmisten vapautta.

Ahvenmaalla paikallinen puolue puuhaa alueesta kovaa vauhtia uutta veroparatiisia Monacon tapaan. Minusta Turun pitäisi ehtiä ensin. Julistetaan Turku itsenäiseksi, vauraaksi ja hyvinvoivaksi vapaaksi valtioksi! Sitä eivät sen enempää Helsingin kuin Brysselinkään byrokraatit ja asukkaat määräile tai säätele!

Markus Jansson
sinivalkoinen libertaari