Miten Suomen valtio rajoittaa tai rikkoo
ihmisoikeuksia/kansalaisoikeuksia

(Mikko Ellilä uutisryhmissä)

Joku kysyi nyysseissä minulta, miten Suomen valtio rajoittaa tai rikkoo
ihmisoikeuksia/kansalaisoikeuksia libertaristien mielestä. Kysyjän itsensä
mielestä Suomen laki lähinnä suojelee oikeuksia eikä riko niitä.
Vastasin seuraavaa.

Osittain laki suojelee joitakin ihmisoikeuksia/kansalaisoikeuksia,
mutta monia oikeuksia laki eksplisiittisesti rajoittaa tai rikkoo.

Rautalankaa:
- ihmishenki ja henkilökohtainen fyysinen turvallisuus ovat vaarassa,
kun valtio pakottaa ihmisiä mm. rintamalle kuolemaan tai haavoittumaan
- yksityisyys on vaarassa, kun valtio mm. salakuuntelee ihmisten
puheluita (täysin laillista Suomessa, mikäli poliisi epäilee jotakuta
rikoksesta)
- henkilökohtainen vapaus rajoittuu, kun valtio mm. estää ihmisiä
käyttämästä nuuskaa tai kannabista
- sananvapaus rajoittuu, kun valtio mm. tukee oman propagandansa
levittämistä verovaroin (Yleisradio)
- mielipiteenvapaus rajoittuu, kun valtio mm. tukee poliittisia
puolueita verovaroin
- vakaumuksenvapaus rajoittuu, kun valtio mm. tukee valtionuskontoja
verovaroin
- omistusoikeus rajoittuu, kun valtio mm. ottaa ihmisiltä rahaa
väkivalloin pois (verotus)
- sopimusvapaus rajoittuu, kun valtio mm. ylläpitää työehtosopimusten
yleissitovuutta
- elinkeinovapaus rajoittuu, kun valtio mm. kieltää apteekkien ja
taksien toiminnan muilta kuin tarveharkintaisen toimiluvan haltijoilta
- ammatin ja työpaikan valinnan vapaus rajoittuu, kun valtio mm.
kieltää ulkomaisen työvoiman tulon Suomeen
- liikkumisvapaus rajoittuu, kun valtio mm. kieltää asevelvollisia
lähtemästä ulkomaille.